top of page

                 

                       ASB Poznań Sp. z o.o.

 

                                                                     Polityka Jakości

 

Nadrzędnym celem naszej działalności jest naprawa, regeneracja i diagnostyka automatycznych skrzyń biegów  w ramach wdrożonego i utrzymywanego sytemu zarządzania biznesem zgodnego z normą ISO 9001.

Zaufanie klientów oraz rynkowy wizerunek firmy budowane są poprzez zapewnienie konkurencyjności i niezawodności naszych usług w ciągu całego okresu ich eksploatacji.

Cel ten realizujemy przez:

  • Identyfikację potrzeb oraz gotowość do spełniania oczekiwań klientów w ramach obowiązujących norm i przepisów prawa,

  • Współpracę i pozyskiwanie dostawców materiałów o wymaganej jakości i stabilnej pozycji rynkowej,

  • Stałą kontrolę jakości wykonywanych usług,

  • Monitorowanie i optymalizację przebiegu procesów i obniżanie kosztów usług,

  • Doskonalenie rozwiązań technicznych poprzez modernizacją parku maszynowego, oprogramowania oraz wprowadzanie nowych technologii,

  • Organizowanie stanowisk pracy, które wpływają na zwiększenie efektywności produkcji,

  • Minimalizowanie zagrożeń środowiska pracy, poprzez stosowanie najnowszych technik i narzędzi na stanowiskach roboczych,

  • Zapewnienie ochrony środowiska naturalnego poprzez segregację oraz ograniczanie poziomu wytwarzanych odpadów,

  • Zmniejszanie i zapobieganie emisji zanieczyszczeń do środowiska,

  • Dokonywanie systematycznej identyfikacji zagrożeń i ryzyka zawodowego oraz szkód rzeczowych.

 

Firma ASB Poznań Sp. z o.o. dokonuje analiz zewnętrznych czynników wpływających na funkcjonowanie firmy oraz ocenia ryzyka związane z działalnością spółki.

Powyższe cele kierownictwo firmy realizuje, zobowiązując się jednocześnie do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

Polityka jakości jest elementem strategii funkcjonowania firmy. Każdy pracownik jest świadomy postawionych celów oraz tego, że każda czynność ma wpływ na satysfakcję klienta.

bottom of page